• Eco-Industrial Management AS

Metoder

Vil du bli kvitt organisk avfall eller foredle det og «ta tyren ved hornene»?

Det mest nærliggende er å gjennomføre en av to prosesser; anaerob eller aerob

Anaerob prosess, forråtning uten tilgang til oksygen. Resultat blir biogass (metangass), og en biorest av organisk materiale.
Avhengig av anvendt metode og prosess-temperatur, kan bioresten være verdifull eller bli problematisk.
Metangass ble på miljøkonferansen i Glasgow 2021 tilføyet på verstinglisten. Nyere forskning viser at metan har et vesentlig bidrag til global oppvarming, meget sterkere enn CO2.
Fra 2025 forventer man tungtransport med elektriske kjøretøy og noe av behovet for biogass (metan) reduseres.

Aerob prosess er en naturlig nedbrytning.
Oksygen må være til stede og det organiske materialet blir nedbrutt og omvandlet til kompost; verdifull biologisk naturgjødsel.
I naturen tar prosessen måneder eller år og tilrettelagt rankekompostering er meget arbeids- og plasskrevende.


Vi, Eco-IM, har derfor valgt å bygge et «verktøy», som legger forholdene til rette for en rask og uproblematisk aerob prosess. Vi har utviklet komposterings-akseleratorer, Greenfield composter.
Lokal, miljøvennlig, fleksibel og rask nedbrytning av alle typer organisk avfall, uavhengig av årstid.
Prosessen går automatisk uten tilsetninger og energiforbruket er nærmest null, ca. 1 kWh. per tonn.
Årlig kapasitet er ca. 500 tonn for Gc20 eller 1’000 tonn for Gc40. Antallet tilpasses ethvert behov. 
Enhetene kan drives elektrisk eller med solcelle og batteriteknologi.
Gc20/Gc40-akseleratorene er isolert og har syrefast interiør som tillater behandling av de fleste avfallstyper som: matrester, hestemøkk, park- og hageavfall, slam fra renseanlegg, talle osv…