• Eco-Industrial Management AS

Gc Resultat

Muliggjør:

 • Nedbrytning av de fleste typer organisk avfall, uavhengig av årstid

Innebærer:

 • Kortreist, lokal behandling. Vesentlig reduksjon av transportkostnader og miljøbelastning
 • Automatisk prosess, arbeidsbesparende. Krever kun fylling og tømming, hver 14. dag
 • Energiforbruk (ventilasjon og data) kun 1 kWh. per tonn
 • Lite plass-behov og kort gjennomløpstid, uker, ikke måneder og år
 • Ikke forurensning av grunnvann og bio-filtrert, luktfritt luftutslipp

Resultat:

 • Hygienisert kompost (70 °Celsius, min. 1 time), minimumskrav for bruk til matdyrking
 • Næringsrik kompost; Nitrogen, Fosfor, Kalium, Magnesium, Kalsium, mm.
 • Kompost revitaliserer jorden og gir grunnlag for biodiversitet
 • Revitalisert humus binder CO2og lagrer vann
 • Lagret vann i humussjiktet bruker energi til fordampning og reduserer global oppvarming
 • Kompost kan lagres og foredles over tid

Kompost:

 • Lokalt, Rimelig, Miljøvennlig
 • Erstatter mineralgjødsel og reduserer ukontrollert avrenning
 • Øker CO2fangst, reduserer CH4(metan) utslipp
 • Pris for bruk av kompost fra Greenfield composter er ca 10% av prisen ved bruk av mineralgjødsel (Januar 2022)

Ta kontakt for mer informasjon.