• Eco-Industrial Management AS

Sammendrag

Søppelfyllinger forurenser miljøet og er
FORBUDT!


Forskjellige organiske avfallstyper kan komposteres:

Hage avfall

Skog- og park-avfall

Mat-avfall

Slam fra renseanlegg


Ved mottaket/komposterings plass:

Organisk avfalls-fraksjoner blandes

Organisk avfall må knuses før videre prosess. Aerob kompostering

Fylles opp i Greenfield Composter akselerator for automatisk komposteringsprosess

Stabilisering og etterbehandling før bruk


Ferdig kompost til bruk i landbruket/hager:

  • Økologisk landbruk og CO2 fangst med kompost
  • Friske og sterke planter trenger ikke sprøytemiddel som dreper innsekter
  • Store besparelser i forhold til mineralgjødsel/kunstgjødsel
  • Økologisk
  • lokal produsert mat